Privacy Policy


Beter Besparen respecteert de privacy van alle bezoekers van zijn website. Beter Besparen garandeert dat de door u verstrekte persoons- of bedrijfsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.


Uw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt voor het verstrekken van bespaaradvies en ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Indien u zich op de website aanmeldt, is vereist een opgave van uw (bedrijfs)naam, e-mailadres en telefoonnummer. Optioneel kunt u uw postcode en woon- of vestigingsplaats vermelden. Deze gegevens worden primair gebruikt om u te kunnen identificeren en om u gericht bespaaradvies te kunnen verstrekken wordt naar uw verbruik voor gas en stroom en huidige leverancier gevraagd.  


Beter Besparen zal uw persoonlijke gegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder onze verantwoordelijkheid vallen evenals door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
De op de website door u ingevoerde gegevens worden veilig opgeslagen. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan voor zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt.


Beter Besparen verzamelt gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van zijn website. In dat kader maakt Beter Besparen gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om logboekgegevens en bezoekersgedrag in anonieme vorm te verzamelen. Voor het gebruik van Google Analytics heeft Beter Besparen een bewerkersovereenkomst met Google gesloten en is Beter Besparen met Google overeengekomen dat niet het volledige IP-adres van websitebezoekers wordt verwerkt; de laatste drie cijfers van het IP-adres worden verwijderd. De gegevens ten aanzien van het gebruik van de website (inclusief het gedeelte van uw IP-adres) worden vervolgens verzonden naar Google. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het websitegebruik van bezoekers te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Beter Besparen is met Google overeengekomen dat geen gegevens worden gedeeld anders dan voor doeleinden als hiervoor beschreven. Ook maakt Beter Besparen geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies. Beter Besparen zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van websitebezoekers te verzamelen. Noch Beter Besparen, noch Google zal een IP-adres in verband brengen met de identiteit van u als computergebruiker. In zijn Google Analytics-account heeft Beter Besparen 'Functies voor adverteerder' uitgeschakeld. Ook 'remarketing' en 'rapportagefuncties voor advertenties' zijn onder dat account gedeactiveerd. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat u de functionaliteiten van onze website niet optimaal kunt benutten.

U kunt zich voor Google Analytics afmelden voor deze website door onderaan de pagina op de link 'Opt-out van Google analytics' te klikken. U kunt ook een zogeheten add-on  voor uw browser installeren, zodat ook andere websites gegevens niet doorgeven aan Google Analytics. Meer informatie hierover vindt u hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Nieuwsbrieven afkomstig van Beter Besparen, evenals eventuele speciale aanbiedingen en acties ontvangt u uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming. In dit kader ontvangt u geen aanbiedingen van derden. Indien u niet langer prijs stelt op de ontvangst van de nieuwsbrief, speciale aanbiedingen of acties van Beter Besparen dan kunt u dat kenbaar maken op de door Beter Besparen, daarvoor aangewezen wijze.

Indien u nog vragen heeft over deze privacy policy, dan kunt contact met Beter Besparen opnemen. Beter Besparen helpt u graag indien u vragen heeft over de door u verstrekte gegevens of indien u uw gegevens wilt wijzigen.

Beter Besparen
Gerstakker 33
8091NC Wezep.